XX Rajd Górski Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej

30.03.2020

Blisko sto osób wzięło udział w jubileuszowym, trzydniowym XX Rajdzie Górskim Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej. Pierwszego dnia młodzież pokonała trasę: Jurków – góra Ćwilin – Gruszowiec – góra Śnieżnica – Skrzydlna. W Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, dzięki pomocy Wójta Gminy Dobra – Benedykta Węgrzyna i GOK w Dobrej, przygotowano bazę noclegową oraz wyżywienie dla uczestników rajdu. W drugim dniu rajdu młodzież odwiedziła Szkołę Podstawową w Stróży, gdzie mieściła się pierwsza Oficerska Szkoła Strzelecka, którą kierował Marszałek Józef Piłsudski w roku 1913, szkoląca kadrę dla polskich formacji wojskowych. Zajęcia odbywały się od lipca do końca sierpnia 1913 roku, a uczestniczyło w nich ponad 90 osób, wśród których byli późniejsi dowódcy legionowi, znane postacie wojskowego i politycznego świata II Rzeczypospolitej. Ćwiczenia prowadzone były m.in. przez Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Pod tablicą pamiątkową na budynku szkoły delegacja Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku wystawiła wartę honorową oraz zapaliła znicz, oddając w ten sposób hołd Strzelcom, pierwszym absolwentom tej szkoły. Na tablicy pamiątkowej znajduje się orzeł strzelecki oraz napis następującej treści: 

“1913 -1933 W TYM DOMU MIEŚCIŁA SIĘ W LIPCU 1913 R. PIERWSZA OFICERSKA SZKOŁA STRZELCÓW POD KOMENDĄ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ UCZESTNIKÓW TEJ SZKOŁY NA CHWAŁĘ A PRZYSZŁYM POKOLENIOM KU PAMIĘCI TABLICĘ TĘ WMUROWALI: ZWIĄZEK STRZELECKI ZWIĄZEK LEGIONISTÓW I OBYWATELE POWIATU LIMANOWSKIEGO”

Historię powstania Oficerskiej Szkoły Strzeleckiej oraz losy pamiątkowej tablicy, uczestnikom rajdu jak również młodzieży miejscowej placówki oświatowej, przedstawił sierżant ZS Józef Banach z jednostki tymbarskiego Strzelca. Na zakończenie pobytu w Stróży Dyrektor Szkoły – Dorota Spyrka, zaprosiła jednostkę tymbarskiego Strzelca na uroczystość 100-lecia Pierwszej Oficerskiej Szkoły Strzeleckiej pod komendą Józefa Piłsudskiego, która odbędzie się 13 października 2013 r. o godz. 15:00 w budynku szkoły. W uroczystości udział weźmie również Strzelec z Limanowej, którego dowódcą jest Stanisław Dębski. Miejscem docelowym drugiego dnia wędrówki był Internat Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. Tam, na strzelnicy sportowej ZS im. KEN, rozegrany został turniej strzelecki z broni pneumatycznej, gdzie w grupie szkół gimnazjalnych zwyciężył Maciej Banach z Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku, członek tymbarskiego Strzelca, miejsce drugie zajęła Karolina Smaga z Gimnazjum w Skrzydlnej, miejsce trzecie Marcin Gawron z jednostki tymbarskiego Strzelca. W grupie szkół średnich celnym okiem popisał się Krzysztof Odziomek, miejsce drugie zajęła Natalia Zając, trzecie Filip Tomasik – wszyscy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-kształcących w Limanowej. Wśród opiekunów zwyciężyła Maria Gawron, drugie miejsce zajął Stanisław Opach, trzecie Ireneusz Piszczek. W konkursie kronik rajdowych w grupie szkół gimnazjalnych zwyciężyła Kronika tymbarskiego Strzelca, a w grupie szkół średnich Kronika Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Bardzo ciekawą ekspozycję prywatnych albumów i pamiątek, dotyczących I wojny światowej w tym walk Legionów Józefa Piłsudskiego na limanowszczyźnie oraz cmentarzy wojennych z I wojny światowej zaprezentował młodzieży i gościom Ireneusz Piszczek, który od kilku lat uczestniczy w rajdach. Zebrane przez niego zbiory posłużyły młodzieży w przybliżeniu zarysu historycznego I wojny światowej i działań Legionów Polskich na ziemi limanowskiej. W sobotę, na zakończenie rajdu w ramach obchodów 20-lecia reaktywacji jednostki tymbarskiego Strzelca, rozegrany został turniej piłkarski o pucha dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca. Atrakcją okazała się także prezentacja przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Zakopanego sprzętu i wyposażenia pograniczników. W podsumowaniu rajdu udział wzięli: dyrektor Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku Jolanta Dunikowska-Wszołek, prezes OSP Tymbark druh Stanisław Przybylski, komendant gminny strażaków druh Zbigniew Kaptur, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Marek Mrózek, Grzegorz Dziadoń – radny powiatowy, kadra dowódcza tymbarskiego Strzelca oraz inspektor ZS Marek Matuła i inspektor Marian Milewski ze Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: IPN, MOT Kraków, PZU, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Firma Emiter, Urząd Gminy w Tymbarku, Firma Tym-bark MWS, Roman Pasyk, Firma Gold-Drop Limanowa, Firma Joniec, Firma Esteta, Bank Spółdzielczy w Limanowej. Organizatorami rajdu byli: Urzędy Gmin w Tymbarku i Dobrej, Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, GOK w Dobrej, Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, Koło PTTK Tymbarskie Harnasie, OSP Tymbark, UKS Tymbark [źródło:www.tymbark.pl]