Święto Narodowe 3 maja

2.05.2022

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie
i drugiej na świecie spisanej konstytucji. W związku z tym w naszej szkole 29 kwietnia uczniowie klas 6 i 7 przedstawili społeczności szkolnej występ połączony z prezentacją multimedialną odtworzoną przez pana Grzegorza Wilczka. Przypomniane zostały ważne wydarzenia i postaci z historii naszego kraju, które zaważyły na dalszych losach naszej Ojczyzny.