Pedagog szkolny

Szkolnym pedagogiem jest pani …….. Przyjmuje uczniów wymagających opieki pedagoga w każdy …….. w godzinach ……….. Biuro pedagoga zlokalizowane jest …………